Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

Към края на изпълнението на дейностите по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, Община Котел организира заключителна пресконференция. Проектът бе представен от Румен Стоилов, зам.-кмет на Община Котел, и Маргарита Борисова, експерт от организацията…

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

На 12.03.2024 г. в 11;00 ч. в гр. Котел, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“. Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на…

На 09.09.2023г. самодейците взеха участие в Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с.Баня

  Натрупаният опит след провеждане на местното събитие се надгради чрез участието на наетите самодейци при участието им в регионално/национално събитие Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с. Баня – Разлог, където бе…

Осъществена културна проява „ Визия и звук“ на 4-те етнически общности в Котел

  В периода 28 – 30 юли бе организирана културната проява „Визия и звук“ на 4-те етнически общности, свързана с празнуването на традицията Гергьовден, която се реализира в рамките на Фестивал на етносите, багрите и Котленския килим, провеждан в местността…

Провеждане на кръгла маса по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

  Днес на 28.07.2023 г. от 15:00 часа в конферентната зала на туристически център – гр. Котел, се проведе „Кръгла маса“ по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Обучение по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

  Днес на 23.05.2023 г. се проведе обучение за разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво, между български и норвежки културни оператори, с цел по-голямо социално включване и създаване на Икономузей…

Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

  На 20.04.2023 г. в гр. Котел, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“. Проектът бе представен от Дорина Митева, директор на дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“…