On September 9, 2023, the performers participated in the National Festival "Sviri mi se, pee mi se, oro mi se igra" in the village of Banya.

  Натрупаният опит след провеждане на местното събитие се надгради чрез участието на наетите самодейци при участието им в регионално/национално събитие Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с. Баня – Разлог, където бе…

Cultural event "Vision and Sound" featuring the four ethnic communities in Kotel.

  В периода 28 – 30 юли бе организирана културната проява „Визия и звук“ на 4-те етнически общности, свързана с празнуването на традицията Гергьовден, която се реализира в рамките на Фестивал на етносите, багрите и Котленския килим, провеждан в местността…

Training for “Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship”

  Днес на 23.05.2023 г. се проведе обучение за разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво, между български и норвежки културни оператори, с цел по-голямо социално включване и създаване на Икономузей…

Аn introductory press conference for the project "Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship."

  На 20.04.2023 г. в гр. Котел, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“. Проектът бе представен от Дорина Митева, директор на дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“…