Контакти

Адрес за кореспонденция:
гр. Котел 8970, пл. “Възраждане” № 1

Електронен адрес за кореспонденция:

Заместник-кмет на Община Котел: инж. Румен Стоилов
E-Mail: [email protected]

Технически сътрудник: Тихомира Рафаилова
E-mail: [email protected]

 

Свържете се с нас: