На 09.09.2023г. самодейците взеха участие в Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с.Баня

 

Натрупаният опит след провеждане на местното събитие се надгради чрез участието на наетите самодейци при участието им в регионално/национално събитие Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с. Баня – Разлог, където бе представена културна проява „Визия и звук“. Самодейците бяха отличени с грамота за участие.

Възстановки