Осъществена културна проява „ Визия и звук“ на 4-те етнически общности в Котел

 

В периода 28 – 30 юли бе организирана културната проява „Визия и звук“ на 4-те етнически общности, свързана с празнуването на традицията Гергьовден, която се реализира в рамките на Фестивал на етносите, багрите и Котленския килим, провеждан в местността „Изворите“ край гр. Котел. В организирането и провеждането на проявата бе следван разработеният по дейност 3 План за привличане/ събиране на публика. Всяка от 4-те етнически общности  представи по своя начин на празнуване, чрез използване на техниките на живото интерпретиране, с участие на 6 човека от всяка етническа група.