Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

Към края на изпълнението на дейностите по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, Община…

Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

  На 20.04.2023 г. в гр. Котел, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно…