Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

 

На 20.04.2023 г. в гр. Котел, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Проектът бе представен от Дорина Митева, директор на дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“ в Общинска администрация Котел, Христина Шутова, гл. експерт „Програми и проекти“ в Общинска администрация Котел и технически сътрудник по проекта и Маргарита Борисова, експерт от организацията партньор по проекта – Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“.

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.