Наименование на проекта

„Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

Срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца
Дата на стартиране 19.09.2022
Дата на приключване19.03.2024

Кратко описание на проекта/ информация

Водещият партньор по проекта, община Котел, заедно с Център за интерпретиране на наследството и Кралското Норвежко Дружество за Развитие, планират ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци) за иновативно предприемачество.
Предвидено е да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия.
Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин, като ще бъдат обучени 16 техни представители и 20 човека от експертния персонал на бенефициента в предприемачество в културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по критерии и стандарти, приети от международната общност, в унисон с документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и др., и в усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта план.
В рамките на Икономузей, ще бъде създадена и реализирана нова културна проява, „Визия и звук“, на четирите етнически общности, 20 човека, като пилотна сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, провеждан в местността „Изворите“, край Котел. Норвежкият партньор ще се включи с методология и обучение за изграждане на Икономузея, консултиране по изграждането му, участие в проявата „Визия и звук“, с представяне на норвежки Икономузей и образци от членовете му. Ще бъде създаден кът на Икономузей на Котел.