Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

Към края на изпълнението на дейностите по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, Община Котел организира заключителна пресконференция.

Проектът бе представен от Румен Стоилов, зам.-кмет на Община Котел, и Маргарита Борисова, експерт от организацията партньор по проекта – Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“.

При изпълнението на проекта, Община Котел работи в партньорство със Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“ и Кралското Норвежко общество за развитие – Norges Vel“, които са под кралска закрила от април 1810 г. и имат 200-годишна история в иницииране и управление на проекти в Норвегия и по света, в различни области.

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Водещият партньор по проекта, Община Котел, заедно с партньорите Център за интерпретиране на наследството и Кралското Норвежко Дружество за Развитие, осъществиха ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци).

Предвидено бе да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на 4-те етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин.

Беше създадена и реализирана нова културна проява „Визия и звук“ на 4-те етнически общности, като сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности, населяващи територията на Общината. Тя бе осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, провеждан в местността „Изворите“, край Котел.