Провеждане на кръгла маса по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

 

Днес на 28.07.2023 г. от 15:00 часа в конферентната зала на туристически център – гр. Котел, се проведе „Кръгла маса“ по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.