Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство

На 12.03.2024 г. в 11;00 ч. в гр. Котел, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.